Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Svoz odpadu

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4
    Komunální odpad
Bělá, Liberk, Prorubky, Rampuše, Uhřínov
5 6
7
    Kov
Bělá, Hláska, Liberk, Prorubky, Rampuše, Uhřínov
8 9 10
    Papír
Bělá, Hláska, Liberk, Prorubky, Rampuše, Uhřínov
11
    Plasty
Bělá, Hláska, Liberk, Prorubky, Rampuše, Uhřínov
12 13
14 15 16 17
    Komunální odpad
Bělá, Hláska, Liberk, Prorubky, Rampuše, Uhřínov
18 19 20
21
    Sklo
Bělá, Hláska, Prorubky, Rampuše, Uhřínov
    Kov
Bělá, Hláska, Liberk, Prorubky, Rampuše, Uhřínov
22 23 24
    Papír
Bělá, Hláska, Liberk, Prorubky, Rampuše, Uhřínov
25
    Plasty
Bělá, Hláska, Liberk, Prorubky, Rampuše, Uhřínov
26 27
28 29 30 31
    Komunální odpad
Bělá, Hláska, Liberk, Prorubky, Rampuše, Uhřínov
1 2 3

Rozpočet

Rozpočet

Akceptované karty

MasterCardamericanvisa

 

CZECH POINT

Czech POINT

Živé obce

Živéobce.cz

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

RYCHEMBERK

Hrad, z něhož se zachovaly jen zbytky terénní konfigurace, stával na ostrohu nad Liberským potokem na západním okraji obce Liberk.

Historie

Vznik hradu Rychmberka souvisí s kolonizací, kterou prováděli v povodí horního a středního toku řeky Kněžny a jejích přítoků rody používající podle nově vybudovaných sídel přídomku z Rychmberka a z Rychnova. Soudě podle erbu (lekno), jsou rody spřízněny s původně moravským rodem z Drnholce. Tento rod přišel do východních Čech v polovině 13.století, kdy jeho příslušníci Vilém a Heřman prováděli kolonizaci kraje na Tiché Orlici. 

Hrad Rychmberk byl centrem kolonizovaného území na nejhořejší Kněžně. Jeho zakladatelé podle nového hradu používali přídomku z Rychmberka.

1310  

Prvním známým příslušníkem rodu z Rychmberka a snad i zakladatelem hradu byl Vilém, doložený jako svědek v roce 1310. V souvislosti s útokem na Pěčín a Rokytnici v Orlických horách v roce 1318 se připomínají Držislav, Heřman, Oldřich, Ješek a Jeruše z Rychmberka. V roce 1355 v souvislosti s výkonem patronátního práce ke kostelu v Nebeské Rybné se připomínají Heřman, Oldřich a Dobeš z Rychmberka.

1367 

Před rokem 1367 získali Rychmberk majitelé sousedního Skuhrova Jan a Vznata ze Skuhrova, příslušníci moravského rodu z Meziříčí, kteří jsou v tomto roce doložení v souvislosti s výkonem patronátního práva ke kostelu v Liberku.

1387 - 1425

V roce 1387 bratří Jan a Jaroslav z Meziříčí postoupili Rychmberk Půtovi staršímu z Častolovic. Půtův syn Půta mladší se oženil s Annou, kněžnou Osvětimskou. V roce 1396 ji jako věno připadl kromě jiného i hrad Rychmberk – to je první přímá zpráva o něm. Manželé tu často pobývali a po smrti Půty mladšího z Častolovic v roce 1403 si Anna Osvětimská zvolila hrad jako vdovské sídlo. V této době měl na hradě její syn Půta nejmladší z Častolovic svoji bojovou družinu.V době husitské revoluce stála Anna Osvětimská i Půta nejmladší z Častolovic na straně Zikmundově, po roce 1425 hrad oblehli a dobyli východočeští husité. Anna však pravděpodobně udržela hrad i dále.

1425 - 1441

Po smrti Anny Osvětimské v roce 1440 se hradu za blíže neznámých okolností zmocnil Jan Kolda mladší ze Žampachu a na Náchodě. V roce 1441 dobyla hrad hotovost Hradeckého kraje pod vedením Jetřicha z Miletínka,ale hrad i nadále udržel Jan Kolda.

1456 - 1457

V roce 1456 získal odúmrť po Anně Osvětimské (její syn Půta nejmladší zemřel již v roce 1435) Jiří z Poděbrad na základě toho, že jeho děd Boček z Kunštátu v roce 1387 získal rychmburské panství spolu s Půtou starším z Častolovic. A poněvadž Jan Kolda nechtěl tento majetek vydat, zasáhl Jiří z Poděbrad proti němu v roce 1457 vojensky a hrad dobyl. Rychmberské panství potom připojil Jiří z Poděbrad ke svému panství litickému. V souvislosti s boji o hrad v polovině 15.století došlo asi k zesílení opevnění hradu na jeho severovýchodní straně.

1471 - 1552

Po smrti Jiřího z Poděbrad při dělení rodových majetků získal litické panství a „zboží rychmberské“ jeho syn Boček z Kunštátu. Hrad se tehdy vůbec nepřipomíná. Po Bočkovi převzal litické panství další syn Jiřího, Jindřich kníže Müsterberský. Když v roce 1495 prodával toto panství Vilémovi z Pernštejna, připomíná se jako jeho příslušenství i pustý hrad Rychmberk. Naposledy pustý hrad připomíná na litickém panství v roce 1552 .

      Po tomto roce mizí veškeré písemné zprávy o hradě, zcela upadlo v zapomenutí i jeho jméno. K tomu přispělo i to, že jméno podhradní vsi se postupně změnilo do podoby Liberk .

1788 - 1815

Zbytky hradu se staly zdrojem stavebního materiálu a několikrát zde z iniciativy majitelů rychnovského panství, k němuž nakonec místo pustého hradu připadlo, byly hledány poklady (1788, 1800, 1815). To výrazně přispělo k likvidaci pozůstatků hradu. Zásluhu o to, že byla objevena historie neznámé hradní zříceniny, měl historik J.K.Rojek.

plánek hraduHRAD

Tvar hradu

Hrad Bergfitového, tj. věžovitého, útočištného, volně stojícího typu, který se stává z jádra a předhradí, leží na ostrožně situované přibližně západovýchodním směrem.

  • Do hradu zle vstoupit po dodnes zřetelné komunikaci procházející po jižním úbočí kopce, která byla kontrolována z příčných valů, využívajících skladních výchozů. Komunikace končí v prostoru mezi hradem a předhradím, kde přechází do severní části hradního příkopu. Jádro hradu je z východu  odděleno od okolního terénu 25m širokým a cca 6,5m hlubokým šíjovým příkopem, jehož kontreskarpová strana – přesněji její vrcholová část – je tvořena skalním výchozem, na který ze severní a jižní strany původně navazovaly příčné hlinité valy.
  • Na severovýchodním konci šíjového příkopu (v jeho nejnižší části) se nachází prohlubeň interpretovaná jako studna. Okolí studny vystupuje ze severovýchodního obrysu hradu a terén byl v této části terasovitě upraven.

Jádro hradu

Jádro hradu o rozměrech 83x27 m (síla dochované čelní zdi činí cca 1,5m) bylo z východu, jihu a do jisté míry i západu chráněno parkánovou zdí – situace v západní části je komplikovaná vstupem do hradu, který byl situován do jihozápadní části, a který na severozápadě kontrolovala polo okrouhlá bašta.

  • Ve středu východní části jádra se nacházel válcovitý ber frit (odhad vnitřního rozměru: cca 30, odhad vnějšího rozměru: 9-10m). v západní části jádra se při severní zdi nacházel (dvouprostorový?) palác o šířce cca 9m (délka nezjištěna) a při jižní zdi přibližně čtverhranný objekt o rozměrech 2x2,5m.
  • Lichoběžníkové předhradí o rozměrech cca 110x27m je dostupné přímo z přístupové komunikace. Z jihu, západu a severu je vymezeno valovým pozůstatkem zděné hradby, stopy po ohraničení (uzavření) předhradí na východní straně dnes nejsou patrny.

Opevnění

Opevnění bylo v nejcitlivějších partiích – např. na severozápadní nároží (na opyši) a v severovýchodním nároží (v místě napojení na vlastní areál hradu) zesíleno krátkými úseky předsunutých valů a příkopů.

  • V západní části předhradí vystupuje skalní suk se základy čtverhranné stavby. Vzhledem k jejímu převýšení nad terén lze předpokládat, že se jednalo o stavbu věžovitého charakteru (odhadované rozměry 9x8m). Tato stavba ještě více posilovala obranyschopnost hradu ze směru do údolí Zlatého potoka a vytváří tak dvoudílnou hradní dispozici. Hrad je pozoruhodný jednak způsobem, jak využívá terénní konfiguraci a jednak přítomností věžového útvaru předhradí, neboť jde o forfikační prvek v době, kdy hrad fungoval, zcela unikátní, respektive se předpokládalo, že se začal používat až pozdějším 15.století. Dispoziční analogie hradu lze hledat v moravském Edelštějnu a Aueršperku.

 

Zdroj:

FRÝZEK, Jiří. Liberk a jeho okolí: Liberk 1310-2005. 1. vyd. Liberk: Obec Liberk, 2005

Hrad Rychmberk. © 2003 - 2011 CASTLES.CZ - HRADY, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska. Castels.cz: Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezka [online]. 8.11.2011 [cit. 2014-07-21]. Dostupné z: http://www.castles.cz/hrad-rychmberk/